Facebook & Instagram Nieuws lokaal!

Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal5 hours ago
GLASVEZEL in kernen van Ooij, Leuth, Beek en Kekerdom!

Onze wethouder Ria Barber bij de plaatsing van de hoofdverdeelkast voor glasvezelkabel in Beek:

Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal2 days ago
ELEKTRICITEITSSTATION BEEK

Het college van B&W heeft het principeverzoek van Liander om de haalbaarheid van een elektriciteitsstation op de locatie waar nu manage Ebbers is gevestigd in Beek (Alde Wetering) te onderzoeken.

Het college heeft daarbij de voorwaarde gesteld dat Liander de omgeving uitgebreid betrekt. Ook fractieleden van Lokaal Berg & Dal kregen al vragen van omwonenden over de plannen. Hoe komt het eruit te zien? Wat zijn de gevolgen voor omwonenden zoals geluid/zoemen?

Daarom delen we dit persbericht van het college en een foto van hoe het eruit zou komen te zien.

-------------------------------------------------------------------------

Groesbeek, 23 maart 2023

Elektriciteitsstation in Beek om stroomtekort te voorkomen
Het college van burgemeester en wethouders wil meewerken aan de komst van een elektriciteitsstation naar Beek. Liander heeft een mogelijke locatie gevonden op de plek van de manege aan de Alde Wetering in Beek. De noodzaak voor zo’n station is groot om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar stroom van onze
inwoners en ondernemers.

Wat is er aan de hand?
Het elektriciteitsnet in Berg en Dal - en omgeving heeft de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. De schaarste op het net is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit, waardoor het knelt op het elektriciteitsnet. Door deze drukte heeft regelstation Leuth de maximale capaciteit bereikt. Dit station voorziet een deel van de gemeente Berg en Dal van elektriciteit. Daarnaast neemt de hoeveelheid zon op dak (zonnepanelen) de komende jaren flink toe, wat zorgt voor een grote toename van
teruglevering van energie via de stations. Om deze redenen moet Liander het energienet uitbreiden. Als dat niet gebeurt kunnen nieuwe ontwikkelingen voorlopig niet doorgaan, omdat deze moeten wachten tot het elektriciteitsnet is uitgebreid.

Wat voor elektriciteitsstation is het en waar komt het?
De beoogde locatie is de manege aan de Alde Wetering in Beek. De gemeente en Liander zijn erg blij dat er zo snel een geschikte locatie gevonden is, omdat de huidige eigenaren de grond willen verkopen. Op de plaats waar nu de hallen staan zou het elektriciteitsstation moeten komen. Op het perceel komen twee gebouwen. Liander zorgt voor begroeiing om het elektriciteitsstation landschappelijk in te passen. De elektriciteitskabels worden ondergronds gelegd. Overigens blijft de woning bij de manege behouden om in te wonen. De woning
wordt afgescheiden van het station, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Wethouder Alex ten Westeneind: “Ik ben blij dat we zo snel een geschikte locatie hebben gevonden. Dat kost normaal erg veel tijd. Het elektriciteitsstation is hard nodig. Ons netwerk zit vol, de rek is er grotendeels uit. Zonder extra capaciteit geen nieuwe woningen/wijken en belemmeren we mogelijk onze lokale bedrijven in hun bedrijfsvoering. Een noodzakelijke stap om vooruit te kunnen!”

Hoe gaat het nu verder?
Het college van burgemeester en wethouders heeft een zogenoemd principeverzoek goedgekeurd. Dat betekent dat Liander en de eigenaar van de manege verdere stappen
kunnen zetten. Een van die stappen is dat Liander de omgeving uitgebreid betrekt bij de beoogde plannen. Denk hierbij aan inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de
gemeenteraad.
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal2 weeks ago
PERSBERICHT

Geen bewijs, geen vervolgonderzoek naar burgemeester Mark Slinkman en wethouder Alex ten Westeneind.

Er zijn geen bewijzen gevonden voor de vermeende integriteitsschendingen door burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal en Alex ten Westeneind, wethouder voor LOKAAL! Onderzoeksbureau Hoffmann vindt een vervolgonderzoek naar hun handelen niet nodig. Dit zijn de conclusies van het vooronderzoek dat op verzoek van de gemeenteraad van Berg en Dal is uitgevoerd.

LOKAAL! vindt het uitermate kwalijk dat haar wethouder en de burgemeester publiekelijk ten onrechte zijn beschuldigd. De verdachtmakingen zijn onnodig beschadigend geweest voor beiden, mede door het lange tijdsverloop vanaf het moment dat de beschuldigingen werden geuit.

Vorig jaar in april 2022 werd ten Westeneind, toen gemeenteraadslid, beschuldigd door mederaadslid Wim Bakker. Ten Westeneind zou zich hebben gepresenteerd als beoogd wethouder en aan een lokale ondernemer toezeggingen hebben gedaan om hem in de toekomst te helpen. Ook zou hij geld hebben aangenomen als tegenprestatie.

Uit het integriteitsonderzoek is gebleken dat er geen bewijzen zijn die er op duiden dat ten Westeneind contant geld heeft aangenomen of toezeggingen voor een tegenprestatie heeft gedaan, niet op persoonlijke titel en ook niet voor de partij. De heer Bakker heeft niet aangetoond dat hij over feitelijke bewijsstukken beschikt die zijn beschuldiging kunnen onderbouwen. Bureau Hoffmann acht een diepgaander onderzoek dan ook niet nodig.

Burgemeester Slinkman zou niet integer hebben gehandeld omdat hij een onvolledig onderzoek naar ten Westeneind zou hebben uitgevoerd. Ook zou hij niet integer hebben gehandeld en zich grensoverschrijdend hebben gedragen. Uit het onderzoek blijkt dat genoemde signalen onvoldoende aanleiding vormen voor Hoffmann om nader onderzoek naar deze beschuldigingen te verrichten. Deze duiden op vertrouwens- en functionele kwesties tussen de burgemeester en het raadslid die op een ander niveau, zoals mediation, kunnen worden behandeld.

LOKAAL! betreurt het ten zeerste dat deze kwestie de lokale politiek onnodig bijna een jaar in gijzeling heeft gehouden. Met de conclusie van Hoffmann hoopt LOKAAL! dit nu snel achter zich te kunnen laten. Zodat gemeentebestuur en raad kunnen werken aan herstel van vertrouwen en het verbeteren van de onderlinge verhoudingen in onze mooie gemeente Berg en Dal.

Berg en Dal, 9 maart 2023
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal3 weeks ago
Een dankjewel wel aan de medewerkers!
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal4 weeks ago
INLOOPAVOND ZONNEPARK MILLINGEN, LEUTH, KEKERDOM 1 maart 2023

In het kader van de bestemmingsplanprocedure voor het zonnepark organiseert ZEBRA namens de initiatiefnemers ABOWIND en STATKRAFT een inloop avond in 'de Natte' in Millingen op woensdagavond 1 maart van 19.30 - 21.30 uur.

Voor meer informatie zie: https://www.omroepbergendal.nl/omroepbergendal-nieuws/regioagenda/43-omroep-berg-en-dal/regioagenda/39100-inloopavond-zonnepark-millingen-kekerdom-leuth

De wethouders Alex ten Westeneind en Erik Wijers zijn aanwezig voor uitleg en voor vragen. U kunt het plan in 3 D zien via een virtual realitybril.

Het is belangrijk voor inwoners van de polder om te weten hoe het plan en tijdspad er uit komt te zien.

In september heeft Lokaal Berg & Dal een motie ingediend om kaders te stellen voor dit plan. De motie is aangenomen, zie: https://raad.bergendal.nl/Reports/Item/b35c3853-e106-418d-8294-0a7fe9297514

We vinden het van groot belang dat inwoners betrokken zijn en ook (financieel) kunnen deelnemen, dat het open karakter van het landschap zoveel mogelijk behouden blijft. En nog veel meer.

Ga vooral luisteren en in gesprek op 1 maart in de Natte in Millingen!
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal1 month ago
ALAAF ALAAF ALAAAAAAAAAF!!!!!!!
Lokalen veegden bij de verkiezingen met de landelijke de vloer aan! Prachtig uitgevoerd door CV 'n Gefoekst Trûpke tijdens de carnavalsoptocht in Groesbeek👏👍✅