Facebook & Instagram Nieuws lokaal!

Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal3 weeks ago
Wat vindt LOKAAL! van zonnepark ZEBRA.? DEEL1.
Wij zijn vóór opwekking van duurzame energie. Maar niet ten koste van dit deel van de polder. ZOALS HET PLAN ER NU UIT ZIET, ZIJN WIJ DAAR TEGEN. Het is een veel te grote aanslag op het buitenbied en gedeeltelijk op de verkeerde plaats (tussen Millingen en de Eversberg/Spaldropweg). 500.000 m2 zonnepanelen. Landbouwgrond verandert feitelijk in industriegebied. Er komt wel nieuwe natuur omheen. Wij willen natuurlijk wel dat die nieuwe natuur op lange termijn er dan ook blijft en voor wandelaars toegankelijk is.
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal4 weeks ago
Ons raadslid Theo Flemminks in BD1 over zijn inzet voor de formulierenbrigade. Nu ook in Millingen aan de Rijn !

https://www.facebook.com/100039598845755/posts/1154221092574508/
Lokaal Berg & Dal
Hulp bij het invullen van formulieren
Sinds enkele jaren bied SSHB Support hulp bij het invullen van formulieren door middel van de Formulierenbrigade. U wordt, na het maken van een telefonische ...
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal4 weeks ago
Nét voor de kerstdagen, op 21 december 2023 is door het college van Berg en Dal het ontwerp bestemmingsplan zonnepark Leuth-Millingen gepubliceerd en zijn twee aangevraagde omgevingsvergunningen voor dit park ter visie gelegd. De reactietermijn is tot en met 31 januari 2024.
We vinden het niet netjes als er officiële publicaties worden gedaan in een periode van reces. Hiermee wordt praktisch gezien de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen beperkt.
LOKAAL! heeft hierover kritische vragen gesteld (zie bijgevoegde link met de antwoorden).
Het verlengen van zienswijzentermijn is niet mogelijk. De wet heeft deze op 6 weken bepaald. Echter: wanneer u tijdig een pro-forma zienswijze indient, dan kan maximaal twee weken extra tijd gegeven worden.
Dit betekent dat zienswijzen indienen formeel vóór 31 januari 2024 moet en dat u de redenen daarvan tot 14 februari 2024 alsnog kunt nasturen.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-551581.html
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal1 month ago
Wat vindt ú van de plannen voor het grootschalige zonnepark?

Net vóór de kerstdagen zijn de plannen voor een grootschalig zonnepark tussen Leuth en Millingen aan de Rijn gepubliceerd.
U kunt deze plannen vinden op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-551581.html
Wilt u een zienswijze indienen?
Dat kan tot en met uiterlijk 1 februari 2024.

Wat vindt LOKAAL?

LOKAAL! streeft naar een energie-neutrale gemeente in 2050. Dat moeten we slim doen.
Door zon op dak beter te benutten en door zuiniger met energie om te gaan.
De infrastructuur voor een groot zonnepark in de Ooijpolder is er nog niet. Het duurt minimaal tot 2028 (of later zelfs) voordat het zonnepark aangesloten kan worden.
De ontwikkelingen staan ondertussen niet stil.
LOKAAL! ziet dat ons landschap voor zeker 30 jaar enorm gaat veranderen. Dit staat te gebeuren ondanks dat zowel de landelijke en provinciale politiek de landbouwgronden hier niet meer voor in willen zetten.

Wat vindt LOKAAL nog meer over grote zonneparken?
Landelijke ontwikkelingen geven nu aan dat het niet meer vanzelfsprekend is om landbouwgrond te gebruiken voor zonneparken.
De overheid kan nog beter sturen met bijvoorbeeld een ‘dakenwet’. In het Milieujournaal van december 2023 constateert ook de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (WMG) dat voor verduurzaming van de landbouw álle landbouwgrond nodig is. Het is té gemakkelijk, stelt WMG, om terughoudendheid in het volleggen van landbouwgrond af te doen als ‘rechtse praat’.

U bent inwoner van Berg en Dal en kent onze polder.
We zijn daarom benieuwd:

Wat vindt u?

Hoe de gemeenteraadsfracties denken over zonnepanelen is zo langzamerhand wel duidelijk. Een kleine meerderheid steunt te plannen voor een groot zonnepark tussen Leuth en Millingen. Toch hopen wij dat nog enkele fracties zich nog gaan richten op de
nieuwe inzichten en visie van hun eigen landelijke partij.
Maar we weten eigenlijk niet goed wat onze inwoners vinden.
Daarom roepen wij u op; laat van u horen en dien een zienswijze in.

Via de link in ons bericht kunt u zien hoe u dat kunt doen.
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal1 month ago
Wat vindt ú van de plannen voor het grootschalige zonnepark?

Net vóór de kerstdagen zijn de plannen voor een grootschalig zonnepark tussen Leuth en Millingen aan de Rijn gepubliceerd.
U kunt deze plannen vinden op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-551581.html
Wilt u een zienswijze indienen?
Dat kan tot en met uiterlijk 1 februari 2024.

Wat vindt LOKAAL?

LOKAAL! streeft naar een energie-neutrale gemeente in 2050. Dat moeten we slim doen.
Door zon op dak beter te benutten en door zuiniger met energie om te gaan.
De infrastructuur voor een groot zonnepark in de Ooijpolder is er nog niet. Het duurt minimaal tot 2028 (of later zelfs) voordat het zonnepark aangesloten kan worden.
De ontwikkelingen staan ondertussen niet stil.
LOKAAL! ziet dat ons landschap voor zeker 30 jaar enorm gaat veranderen. Dit staat te gebeuren ondanks dat zowel de landelijke en provinciale politiek de landbouwgronden hier niet meer voor in willen zetten.
Wat vindt LOKAAL nog meer over grote zonneparken?
Landelijke ontwikkelingen geven nu aan dat het niet meer vanzelfsprekend is om landbouwgrond te gebruiken voor zonneparken.
De overheid kan nog beter sturen met bijvoorbeeld een ‘dakenwet’. In het Milieujournaal van december 2023 constateert ook de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek (WMG) dat voor verduurzaming van de landbouw álle landbouwgrond nodig is. Het is té gemakkelijk, stelt WMG, om terughoudendheid in het volleggen van landbouwgrond af te doen als ‘rechtse praat’.

U bent inwoner van Berg en Dal en kent onze polder.
We zijn daarom benieuwd:

Wat vindt u?

Hoe de gemeenteraadsfracties denken over zonnepanelen is zo langzamerhand wel duidelijk. Een kleine meerderheid steunt te plannen voor een groot zonnepark tussen Leuth en Millingen. Toch hopen wij dat nog enkele fracties zich nog gaan richten op de
nieuwe inzichten en visie van hun eigen landelijke partij.

Maar we weten eigenlijk niet goed wat onze inwoners vinden.
Daarom roepen wij u op; laat van u horen en dien een zienswijze in.

Via de link in ons bericht kunt u zien hoe u dat kunt doen.
Lokaal Berg & Dal
Lokaal Berg & Dal2 months ago